Disclaimer & Privacy

Deze website wordt beheerd door

 Kim’s Koi BVBA

 Leuvensesteenweg 333, 3190 Boortmeerbeek

015500023

 

info@kimskoi.be

BE0477 208 947

 

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kim’s Koi BVBA of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kim’s Koi BVBA levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal Kim’s Koi BVBA inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Kim’s Koi BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.

Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kim’s Koi BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kim’s Koi BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site,  dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

Kim’s Koi BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYBELEID

Kim’s Koi BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Kim’s Koi BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-others1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-analyticspermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Analytics'.
cookielawinfo-checkbox-functionalpermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Functioneel'.
cookielawinfo-checkbox-analyticspersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'Analytics' category.
cookielawinfo-checkbox-analyticspersistent, nos cookies11 moisCe cookie est défini par le plug-in GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytique".
cookielawinfo-checkbox-functionalpersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plug-in. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the 'Functional' category.
cookielawinfo-checkbox-functionalpersistent, nos cookies11 moisCe cookie est défini par le plug-in GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "fonctionnelle".
wp-wpml_current_languagepermanent, eigen cookie1 dagDeze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeuren van een gebruiker op te slaan om inhoud in die opgeslagen taal weer te geven de volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt.
wp-wpml_current_languagepersistent, first-party1 dayThis cookie is used to store a user's language preferences in order to display content in that stored language the next time the user visits the website.
wp-wpml_current_languagepersistent, nos cookies1 jourCe cookie est utilisé pour stocker les préférences linguistiques d'un utilisateur afin d'afficher le contenu dans cette langue stockée la prochaine fois que l'utilisateur utilise le visite du site web.
woocommerce_items_in_cartsessie, eigen cookiesessieHelpt WooCommerce om te bepalen of de gegevens/inhoud van uw winkelmandje veranderd werd.
wp_woocommerce_session_[hash]permanent, eigen cookie2 dagenBevat een unieke code voor elke klant, zodat WooCommerce weet waar de gegevens van het winkelmandje van de klant in de database te vinden zijn.
woocommerce_cart_hashsessie, eigen cookiesessieHelpt WooCommerce om te bepalen of de gegevens/inhoud van uw winkelmandje veranderd werd.
wordpress_sec_[hash]sessie, eigen cookiesessieDeze cookie wordt gebruikt om uw authenticatiegegevens op te slaan
wordpress_logged_in_[hash]sessie, eigen cookiesessieWordPress-cookie voor een ingelogde gebruiker.
woocommerce_items_in_cartsession, first partysessionHelps WooCommerce determine if the data / content of your shopping basket has been changed.
woocommerce_items_in_cartsession, nos cookiessessionAide WooCommerce à déterminer si les données / le contenu de votre panier ont été modifiés.
wp_woocommerce_session_[hash]persistent, first-party2 daysContains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
wp_woocommerce_session_[hash]persistent, nos cookies2 joursContient un code unique pour chaque client, afin que WooCommerce sache où se trouvent les données du panier du client dans la base de données.
woocommerce_cart_hashsession, first partysessionHelps WooCommerce determine if the data / content of your shopping basket has been changed.
woocommerce_cart_hashsession, nos cookiessessionAide WooCommerce à déterminer si les données / le contenu de votre panier ont été modifiés.
wordpress_sec_[hash]session, first partysessionThis cookie is used to store your authentication data
wordpress_sec_[hash]session, nos cookiessessionCe cookie est utilisé pour stocker vos données d'authentification
wordpress_logged_in_[hash]session, first partysessionWordPress cookie for a logged in user.
wordpress_logged_in_[hash]session, nos cookiessessionCookie WordPress pour un utilisateur connecté.
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
viewed_cookie_policypersistent, first-party11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
viewed_cookie_policypersistent, nos cookies11 moisLe cookie est défini par le plugin « GDPR Cookie Consent » et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a (ou n’a pas) consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, nos cookies11 moisCe cookies est défini par le plug-in plugin « GDPR Cookie Consent ». Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaires"
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, first-party11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, nos cookies11 moisCe cookies est défini par le plug-in plugin « GDPR Cookie Consent ». Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaires"
Andere
cookielawinfo-checkbox-functional-nl1 yearNo description
cookielawinfo-checkbox-necessary-nl1 yearNo description
Analytics
_ga_(code)permanent, cookie van derden2 jaarCookie van Google Analytics die wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden.
_ga_(code)persistent, third party2 yearsCookie from google analytics that is used to persist session state.
_ga_(code)persistent, cookie de tiers2 ansCookie de Google Analytics utilisé pour conserver l'état de session.
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
vuidpermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt door de Vimeo-videospeler op websites gebruikt om trackinginformatie voor analyses te verzamelen.
undefinedneverWistia sets this cookie to collect data on visitor interaction with the website's video-content, to make the website's video-content more relevant for the visitor.
_gapersistent, third party2 yearThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gapersistent, cookie de tiers2 ansCe cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et pour garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro aléatoire pour identifier les visiteurs uniques.
vuidpersistent, third party2 yearsThis cookie is set by the Vimeo-video player on websites used to collect tracking information for analysis.
vuidpersistent, cookie de tiers2 ansCe cookie est défini par Vimeo-lecteur vidéo sur les sites web utilisé pour collecter des informations de suivi à des fins d'analyse.
Functioneel
loglevelpermanent, cookie van derdennooitVideoask cookie. Maintains settings and outputs when using the Developer Tools Console on current session.
__cf_bmpermanent, cookie van derden30 minutenDeze cookie, ingesteld door Cloudflare, wordt gebruikt om Cloudflare Bot Management te ondersteunen.
loglevelpersistent, third partyneverVideoask cookie. Maintains settings and outputs when using the Developer Tools Console on current session.
loglevelpersistent, cookie de tiersjamaisCookie vidéo. Maintient les paramètres et les sorties lors de l'utilisation de la console des outils de développement sur la session en cours.
__cf_bmpersistent, third party30 minutesThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.
__cf_bmpersistent, cookie de tiers30 minutenCe cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management.
store_notice[notice id]sessie, eigen cookiesessieHiermee kunnen klanten een algemeen bericht van de webshop negeren
store_notice[notice id]session, first partysessionThis allows customers to ignore a general message from the webshop
store_notice[notice id]session, nos cookiessessionCela permet aux clients d'ignorer un message général de la boutique en ligne
woocommerce_recently_viewedsessie, eigen cookiesessieVoorziet de widget “Recent bekeken producten” van data.
woocommerce_recently_viewedsession, first partysessionProvides the "Recently viewed products" widget with data.
woocommerce_recently_viewedsession, nos cookiessessionFournit le widget "Produits récemment consultés" avec des données.

 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Kim’s Koi BVBA garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.

Kim’s Koi BVBA kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.

Kim’s Koi BVBA heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Kim’s Koi BVBA zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

 

RECHT VAN VERZET

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Kim’s Koi BVBA verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP TOEGANG

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bedrijf XYZ, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Kim’s Koi BVBA verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP CORRECTIE

Kim’s Koi BVBA hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen.

Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de  rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.