Disclaimer & Privacy

Deze website wordt beheerd door

 Kim’s Koi BVBA

 Leuvensesteenweg 333, 3190 Boortmeerbeek

015500023

 

info@kimskoi.be

BE0477 208 947

 

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Voir Conditions Générales Kim’s Koi BVBA: https://www.kimskoi.be/fr/content/8-conditions-generales Voir Privacy & Cookies Kim’s koi BVBA: https://www.kimskoi.be/fr/content/13-privacy-cookies

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kim’s Koi BVBA of rechthoudende derden.

 

.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kim’s Koi BVBA levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal Kim’s Koi BVBA inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Kim’s Koi BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.

Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kim’s Koi BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kim’s Koi BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site,  dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

Kim’s Koi BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

.

Kim’s Koi BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Kim’s Koi BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

 

.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

CookieTypeDuréeDescription
Nécessaire
cookielawinfo-checkbox-others1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-analyticspersistent, nos cookies11 moisCe cookie est défini par le plug-in GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytique".
cookielawinfo-checkbox-functionalpersistent, nos cookies11 moisCe cookie est défini par le plug-in GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "fonctionnelle".
woocommerce_items_in_cartsession, nos cookiessessionAide WooCommerce à déterminer si les données / le contenu de votre panier ont été modifiés.
wp_woocommerce_session_[hash]persistent, nos cookies2 joursContient un code unique pour chaque client, afin que WooCommerce sache où se trouvent les données du panier du client dans la base de données.
woocommerce_cart_hashsession, nos cookiessessionAide WooCommerce à déterminer si les données / le contenu de votre panier ont été modifiés.
wordpress_sec_[hash]session, nos cookiessessionCe cookie est utilisé pour stocker vos données d'authentification
wordpress_logged_in_[hash]session, nos cookiessessionCookie WordPress pour un utilisateur connecté.
viewed_cookie_policypersistent, nos cookies11 moisLe cookie est défini par le plugin « GDPR Cookie Consent » et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a (ou n’a pas) consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent, nos cookies11 moisCe cookies est défini par le plug-in plugin « GDPR Cookie Consent ». Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaires"
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent, nos cookies11 moisCe cookies est défini par le plug-in plugin « GDPR Cookie Consent ». Le cookie est utilisé pour mémoriser le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaires"
Autre
cookielawinfo-checkbox-functional-nl1 yearNo description
cookielawinfo-checkbox-necessary-nl1 yearNo description
Analyse
_ga_(code)persistent, cookie de tiers2 ansCookie de Google Analytics utilisé pour conserver l'état de session.
_gapersistent, cookie de tiers2 ansCe cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et pour garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro aléatoire pour identifier les visiteurs uniques.
vuidpersistent, cookie de tiers2 ansCe cookie est défini par Vimeo-lecteur vidéo sur les sites web utilisé pour collecter des informations de suivi à des fins d'analyse.
undefinedneverWistia sets this cookie to collect data on visitor interaction with the website's video-content, to make the website's video-content more relevant for the visitor.
Fonctionnel
__cf_bmpersistent, cookie de tiers30 minutenCe cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management.
store_notice[notice id]session, nos cookiessessionCela permet aux clients d'ignorer un message général de la boutique en ligne
woocommerce_recently_viewedsession, nos cookiessessionFournit le widget "Produits récemment consultés" avec des données.

 

.

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Kim’s Koi BVBA garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.

Kim’s Koi BVBA kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.

Kim’s Koi BVBA heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Kim’s Koi BVBA zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

 

.

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Kim’s Koi BVBA verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

.

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bedrijf XYZ, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Kim’s Koi BVBA verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

.

Kim’s Koi BVBA hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen.

Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. Kim’s Koi BVBA zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de  rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.